Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag...

Compensatie voor transitievergoeding na ziekte

Nieuwsbericht I 20-09-2016 I HR Rendement Per 1 januari 2018 komt er een compensatie voor de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen na twee jaar ziekte. Dit is bevestigd op Prinsjesdag 2016. In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en...

Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

Nieuwsbericht I 14-09-2016 I Rijksoverheid De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel...

Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2016

Afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Hier een overzicht van de maatregelen die per 1 januari 2016 ingaan. Wet werk en zekerheid De arbeidsmarkt is de...

Eerste Kamer voor harmonisatie Participatiewet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet harmonisering instrumenten Participatiewet. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2016 een premiekorting van € 2.000 voor alle werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en vallen al deze werknemers onder de no-riskpolis. De...

Hogere WGA-premie door nieuw stelsel per 2017

De manier waarop de WGA-lasten bij UWV gefinancierd worden, gaat per 1 januari 2017 op de schop. Hierdoor wordt de premie voor werkgevers die na 1 juli 2015 overgestapt zijn van eigenrisicodragerschap naar UWV, gemiddeld hoger. Daarnaast komen de zogenoemde...

Wijzigingen in werkloosheidswet per 2016

Op 1 januari 2016 treedt het laatste gedeelte van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Deze bepalingen richten zich op het verkorten van de uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW). Een werknemer die zijn baan verliest en voldoet aan bepaalde voorwaarden,...

Financiële voordeelregelingen voor werkgevers

De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden. Financiële voordelen werkgevers Een werkgever die een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt, neemt een financieel risico. Zo betaalt hij...

Transitievergoeding per 1-07-2015 van kracht

Vanaf 1 juli 2015 moet u een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst 2 jaar of langer heeft geduurd. Dit geldt ook als u een tijdelijk contract dat 2 jaar of langer heeft geduurd niet verlengt. Berekenen duur tijdelijke contracten Heeft uw werknemer...