Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

Wijziging Arbowet I 24-01-2017 I Bron: Arbo Rendement De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. De invoering van de vernieuwde Arbowet is twee keer uitgesteld; het wetsvoorstel zal nu definitief in werking treden op 1 juli 2017....

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag...

Compensatie voor transitievergoeding na ziekte

Nieuwsbericht I 20-09-2016 I HR Rendement Per 1 januari 2018 komt er een compensatie voor de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen na twee jaar ziekte. Dit is bevestigd op Prinsjesdag 2016. In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en...

Tweede Kamer stemt in met wijzigingen Arbowet

Nieuwsbericht I 14-09-2016 I Rijksoverheid De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Met de beoogde aanpassing wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het voorstel...

Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2016

Afgelopen jaar zijn een aantal belangrijke wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt beter gaat functioneren en dat werken meer gaat lonen. Hier een overzicht van de maatregelen die per 1 januari 2016 ingaan. Wet werk en zekerheid De arbeidsmarkt is de...