diensten

Verzuimbegeleiding
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter begeleid ik langdurig zieke werknemers.

Wanneer een 1e spoor traject geen of onvoldoende mogelijkheden biedt, wordt door een bedrijfsarts en/ of een arbeidsdeskundige geadviseerd om te starten met een 2e spoor traject. Ik houd in eerste instantie een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de werknemer (intake), waarna ik een offerte opstel. In deze offerte specificeer ik de aangewezen trajectonderdelen. De offerte wordt beschouwd als het persoonlijk trajectplan voor de re-integratie van de betreffende werknemer, waarin de stappen worden beschreven die samen de werknemer zullen worden genomen.

Binnen het Eerste Spoor kan er gedacht worden aan:

 • onderzoek naar passende functies binnen de eigen organisatie
 • (her)opbouw van arbeidsritme en belastbaarheid
 • coaching on the job

Binnen het Tweede Spoor komen na de intakefase de volgende trajectonderdelen veelal aan bod:

 • persoonlijk onderzoek (zicht krijgen op eigen kwaliteiten, vaardigheden en aandachtsgebieden)
 • beroepsoriëntatie
 • gerichte oriëntatie op de reguliere arbeidsmarkt
 • verwerking van baanverlies
 • begeleiding naar een werkervaringsplaats/ proefplaatsing
 • sollicitatie-instructie en presentatievaardigheden
 • gebruik van sociale media/ arbeidsmarktbenadering
 • begeleiding en bemiddeling naar betaalde en passende arbeid
Gedurende het re-integratietraject worden de ondernomen stappen/ acties en afspraken in een voortgangsrapportage vastgelegd, zodat de werkgever het proces kan blijven volgen. Deze rapportage stuur ik maandelijks door aan de werknemer en werkgever. Het is namelijk van belang dat de werkgever de inspanningen en resultaten van de re-integratie middels dit verslag aan het UWV kan laten zien indien gewenst (bijvoorbeeld bij het indienen van een WIA-aanvraag). De sollicitatie-activiteiten worden in ditzelfde verslag vermeld, hiervoor hanteer ik de criteria van het UWV.
Bij alle trajectonderdelen houd ik rekening met de beperkingen die door de arbeidsdeskundige en bedrijfsarts vastgesteld zijn. Het arbeidsdeskundige rapport alsmede de functiemogelijkhedenlijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel (IZP) zijn voor mij de leidraad in de begeleiding van de werknemer in spoor 2.  Een spoor 2 traject duurt gemiddeld 9 maanden tot maximaal 1 jaar.

Meer weten of hulp nodig?

Bel mij op telefoonnummer
06-12753909

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


 
KvK Amsterdam 62175092

Re-integratie in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement 2018
Klachtenreglement 2018
Privacyverklaring 2018

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


 
KvK Amsterdam 62175092

Re-integratie in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland