Wet- en Regelgeving I 27-06-2017 I Bron: HR Praktijk

De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2017.

Nieuwe Arbowet

De nieuwe Arbowet gaat in vanaf 1 juli 2017. In de nieuwe Arbowet komt meer aandacht voor preventie en krijgen de medewerkers en het medezeggenschapsorgaan meer inspraak. In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers meer verplichtingen en werknemers meer rechten. Zo krijgen werkenden het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Behalve dat elke medewerker direct toegang krijgt tot de bedrijfsarts, heeft de bedrijfsarts de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken. Daarnaast kunnen medewerkers bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts.

Ook krijgen medezeggenschapsorganen bijvoorbeeld instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn rol in de organisatie. Voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling geldt na het ingaan van de wetswijzigingen een overgangsperiode.

Minimumjeugdloon omhoog

Het minimumjeugdloon wordt in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 jaar stijgt mee om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een te grote rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Momenteel krijgen jongeren onder 23 jaar minder dan het wettelijk minimumloon (WML). Dat past niet meer bij de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van werkende jongeren aldus het kabinet. Ook loopt Nederland internationaal uit de pas. Vanaf 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon daarom in stappen omhoog, zodat jongeren vanaf 21 het wettelijk minimumloon gaan verdienen. De nieuwe bedragen per 1 juli 2017 zijn hier te vinden.

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen

Wettelijke vakantiedagen van 2016 komen als daar niets over is afgesproken per 1 juli 2017 te vervallen.

Wijziging Pensioen in eigen beheer

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u per 1 juli 2017 niet meer pensioen in uw eigen onderneming opbouwen. U krijgt wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als u dit niet doet, dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.