over mij
Céline Domenge
Jarenlang ben ik op het gebied van betaalde en onbetaalde arbeid als re-integratiecoach en groepstrainer voor re-integratiebureaus werkzaam geweest. In 2002 heb ik in opdracht van vele verschillende gemeenten, mensen begeleid naar passend betaald werk. Naast individuele coaching heb ik in grote aantallen groepstrainingen gegeven en ben ik begonnen met competentiegericht coachen en bemiddelen. Bij groepstrainingen valt te denken aan motivatie-interventie, sollicitatie- en presentatievaardigheden en bemiddelingstraining.

In 2006 zocht ik naar een andere tak van de re-integratiebranche: het begeleiden van mensen in het kader van Maatschappelijke Participatie. Dit wederom in opdracht van verschillende gemeenten. In deze periode heb ik allerlei Sociale Activeringsprojecten geleid en geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en workshops voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld inburgeraars en herintredende vrouwen).

Vanaf 2009 heb ik hoofdzakelijk mensen vanuit de Ziektewet- en WIA-afdelingen van het UWV naar passend (vrijwilligers)werk begeleid. Voortvloeiend uit opdrachten van het UWV ben ik werknemers, die langdurig ziek zijn binnen bedrijven, gaan ondersteunen om ander passend werk te gaan zoeken.

Mijn huidige functie

In 2015 ben ik begonnen als zelfstandige onder de naam Domenge Advies & Begeleiding. Gedurende het zoekproces begeleid ik personen vanuit de werklocatie (van de werknemer) in Noord Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. In enkele gevallen is het meer wenselijk de werknemer op een externe locatie te ondersteunen. Dit gebeurt in overleg met de betrokken partijen. Hierin stel ik mij flexibel op, zolang het de re-integratie ten goede komt.

Naast het coachen van werknemers tijdens het zogeheten Eerste en Tweede Spoor (Wet Verbetering Poortwachter) kan ik van betekenis zijn bij hulpvragen voor individuele coaching (zoals coaching on the job) en het (onder)zoeken van andere mogelijkheden, zoals ander werk binnen een bedrijf, outplacement en eventueel onbetaald werk.

Meer weten of hulp nodig?

Bel mij op telefoonnummer
06-12753909

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


KvK Amsterdam 62175092

Actief binnen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


KvK Amsterdam 62175092

Actief binnen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland