• Wist u dat een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst nog steeds na 1-07-2015 mogelijk is? Wel dient u als werkgever uw werknemer te wijzen op 14 dagen bedenktijd. Doet u dat niet? dan krijgt uw werknemer 21 dagen bedenktijd.
  • Wilt u meer weten over de nieuwe regels ontslagrecht? kijk op Wet- en Regelgeving.
  • Wist u dat de transitievergoeding per 01-07-2015 toegepast dient te worden? Lees hier meer over in Wet- en Regelgeving enNieuws.
  • Bent u op de hoogte van de Wet BeVaZa? Leer meer over de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid bij Vangnetters in Wet- en Regelgeving.
  • Zorg voor een compleet re-integratieverslag voor het UWV en leg uw contactmomenten met uw werknemer vast!
  • Wist u dat u als werkgever sinds 2015 het reïntegratieverslag van uw werknemer online kunt aanleveren? Kijk voor meer informatie op de site van het UWV
  • Zet in op taal als werkgever, lees hier meer over in taalakkoord.
  • Wist u dat de WGA-wetgeving per 2017 gewijzigd wordt? Lees hier meer over in Wet- en Regelgeving.
  • Bent u op de hoogte van de regels omtrent een proefplaatsing? Lees hier meer over in dit artikel.
  • Wist u dat de Arbowet per 01-07-2017 gewijzigd wordt? Lees hier meer over in wet- en regelgeving.