over mij
Waarom Domenge
re-integratie?

Wat mijn aanpak uniek maakt?

N

Traject op maat

Er wordt eerst naar de vraag, wensen en behoeften gekeken alvorens een ureninschatting van ieder trajectonderdeel en een prijsopgave wordt gemaakt

N

Pragmatische Aanpak

Samen met een werknemer ga ik op zoek naar het praktisch haalbare binnen de gegeven omstandigheden

N

Nauwe Samenwerking

Het houden van ‘korte lijnen’ vind ik van groot belang voor het slagen van de begeleiding

N

Persoonlijke Benadering

Vanuit een persoonlijke benadering wil ik mensen leren kennen en weten wat iemand drijft en passioneert

N

Professionele Ondersteuning

De werkgever krijgt professionele ondersteuning, ook bij het nakomen van de Wet Verbetering Poortwachter

N

Terugkoppeling per kwartaal

Ik geef een terugkoppeling over het verloop van de begeleiding, zodat de werkgever de ontwikkelingen goed kan blijven volgen

Meer weten of hulp nodig?

Bel mij op telefoonnummer
06-12753909

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


KvK Amsterdam 62175092

Actief binnen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland

privacy

Download hier het privacy- en klachtenreglement:

Privacyreglement
Privacyverklaring
Klachtenreglement

Contact

celine@domenge.nl
Tel. 06-12753909


KvK Amsterdam 62175092

Actief binnen Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland