Hoe zit het met je intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat we iets gaan doen, omdat we dit zelf graag willen en niet omdat het van buitenaf wordt opgelegd of omdat een beloning in het vooruitzicht is gesteld.  In dat geval is er sprake van extrinsieke motivatie.

Intrinsiek is juist van binnenuit, intern, omdat we het uit interesse of nieuwsgierigheid graag willen doen.

Je wilt deelnemen aan een training omdat je meer wilt weten en leren over een specifiek onderwerp. Je bent erin geïnteresseerd.

Je wilt met een collega meelopen in het werk, omdat je een bepaalde taak wilt verbeteren of omdat je nog meer geïnspireerd wilt raken in je eigen werk.

Je wilt (blijven) sporten of piano spelen, omdat je er veel plezier aan beleeft.

Er zijn veel meer voorbeelden te bedenken waarin intrinsieke motivatie een rol speelt.

Wil je werken aan jouw eigen intrinsieke motivatie?

Volgens Edward Deci en Richard Ryan kun je jouw intrinsieke motivatie vergroten door in te spelen op drie psychologische basisbehoeftes: autonomie, verbondenheid en competentie. Hiermee kun je meer positieve effecten op de lange termijn voor jezelf behalen.

Deze behoeftes hebben Deci en Ryan opgenomen in het model hieronder (motivatietheorie, 2000).

Wanneer jij je autonoom voelt, eigen keuzes kunt maken en eigen beslissingen kunt nemen, zul je  gemotiveerd zijn jouw werkzaamheden uit te voeren (ongeacht de taak).

Met verbondenheid bedoelen Deci en Ryan dat je ergens bij wilt horen. Het gaat om sociale verbondenheid, om het opbouwen van positieve relaties met elkaar en zich gewaardeerd voelen.

Ook wil jij je competent kunnen voelen om een taak uit te voeren. Wanneer je ergens goed in bent, vertrouwen hebt in je eigen kunnen en je voldoende bekwaam voelt, zul je eerder gemotiveerd zijn om gestelde doelen te halen.

Overigens wil het niet zeggen dat extrinsieke motivatie nooit goed is. Sterker nog, vaak gaan beide motivaties hand in hand. Je wilt bijvoorbeeld een cursus volgen om jezelf in je werk te verbeteren (intrinsiek) en om mogelijk promotie te maken (extrinsiek). Als je echter kijkt op de langere termijn, dan werkt intrinsieke motivatie langer. Vanuit dat oogpunt is intrinsieke motivatie duurzamer.

Related posts