Waarom mijn begeleiding

Wat mijn aanpak uniek maakt?

Traject op maat

Er wordt eerst naar de vraag, wensen en behoeften gekeken alvorens een ureninschatting van ieder trajectonderdeel en een prijsopgave wordt gemaakt

Pragmatische Aanpak

Samen met een werknemer ga ik op zoek naar het praktisch haalbare binnen de gegeven omstandigheden

Nauwe Samenwerking

Het houden van ‘korte lijnen’ vind ik van groot belang voor het slagen van de begeleiding

Persoonlijke Benadering

Vanuit een persoonlijke benadering wil ik mensen leren kennen en weten wat iemand drijft en passioneert

Professionele Ondersteuning

De werkgever krijgt professionele ondersteuning, ook bij het nakomen van de Wet Verbetering Poortwachter

Terugkoppeling per kwartaal

Ik geef een terugkoppeling over het verloop van de begeleiding, zodat de werkgever de ontwikkelingen goed kan blijven volgen