Arbeidsgerichte ondersteuning

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Naast inkomsten biedt een baan zingeving aan het leven en structuur. Ook is het een manier om de eigen talenten te gebruiken en sociale contacten te onderhouden. De arbeidsmarkt verandert voortdurend en er wordt meer dan ooit gevraagd om duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van werknemers.

Met als gevolg dat de werk-privébalans soms zoek raakt, dat een werknemer ongezonde stress kan ervaren of dat een werknemer de regie over de eigen loopbaan dreigt te verliezen.

Dat zijn vraagstukken die regelmatig aan bod komen tijdens arbeidsgerichte ondersteuning.

Ook kunnen situaties op de werkvloer ontstaan, waar de werknemer onder lijdt. Er kan sprake van miscommunicatie, onbegrip of andere aspecten die het functioneren van de werknemer belemmeren.

Het vergaren van zelfkennis en -inzicht is een belangrijk component in de begeleiding alsook het gezamenlijk bedenken van praktische handvatten om verandering teweeg te brengen.  Voorafgaand is er onderling overleg tussen de werkgever en werknemer geweest. Beiden zijn het met elkaar eens dat er iets verbeterd kan/ moet worden.
Na definiëring van de hulpvraag stel ik samen met de werknemer en werkgever een plan van aanpak op. In het plan van aanpak worden de te nemen stappen/ acties benoemd en worden de doelen ‘SMART’ geformuleerd. Met SMART bedoel ik dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden worden gemaakt.  De duur van de begeleiding wordt van tevoren ingeschat en vastgelegd.