Over

Na mijn bachelor studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ben ik jarenlang bij kleinschalige re-integratiebureaus als re-integratieconsulent en groepstrainer werkzaam geweest. Ik heb zelf deelgenomen aan de nodige trainingen op gebied van coaching en arbeidsbemiddeling. Destijds heb ik in opdracht van vele verschillende gemeenten, mensen begeleid naar passend betaald werk. Naast individuele ondersteuning heb ik in grote groepen trainingen gegeven en ben ik begonnen met competentiegericht coachen en bemiddelen.

Later wilde ik mij breder oriënteren en ben ik een andere bedrijfstak opgegaan: begeleiding in het kader van Maatschappelijke Participatie. In deze periode heb ik allerlei Sociale Activeringsprojecten geleid en bijgedragen aan het ontwikkelen van nieuwe producten en workshops voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld inburgeraars en herintredende vrouwen).

Vanaf 2009 heb ik hoofdzakelijk mensen vanuit de Ziektewet- en WIA-afdelingen van het UWV naar passend (vrijwilligers)werk begeleid. Voortvloeiend uit opdrachten van het UWV ben ik werknemers, die langdurig ziek zijn binnen bedrijven, gaan ondersteunen om ander passend werk te gaan zoeken.

Zodoende deed ik een gevarieerde werkervaring binnen de re-integratiebranche op en leerde ik verschillende bedrijfstakken goed kennen. In 2015 ben ik mijn eigen bureau gestart als verzuim- en loopbaanadviseur. Omdat interesse in de psychologie van mens en gedrag altijd in mij leeft, ben ik halverwege 2017 een masterstudie Toegepaste Psychologie gestart en heb ik deze inmiddels afgerond. In 2022 heb ik de opleiding tot mediator/ arbeidsconflictbemiddelaar gedaan en ben ik dit jaar net gestart met de opleiding tot arbeidsdeskundige.

Vanuit een persoonlijke benadering wil ik mensen leren kennen en weten wat iemand drijft en passioneert. Wat mij passioneert, is het motiveren en begeleiden van mensen.
Mijn Franse achtergrond maakt dat ik ook vanuit een ander referentiekader kijk en denk.

Bewust houd ik mijn bureau klein om voldoende tijd en aandacht te bieden.

De lijntjes zijn kort, de begeleiding persoonlijk en gericht op samenwerken en ik stel mij flexibel op als het gaat om de locatie waar gesprekken plaatsvinden. Mijn werkgebied is redelijk groot en ik heb mede om deze reden geen vaste kantooradres. De gesprekken kunnen zowel bij een werkgever, een gehuurde kantoorruimte of op een rustig openbare plek alsook bij de werknemer thuis in enkele gevallen, plaatsvinden. Hierin pas ik mij aan, zolang het de begeleiding ten goede komt. Als toegepast psycholoog ben ik lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologen. Ook sta ik geregistreerd als NOBCO-coach (Nederlandse orde van beroepscoaches).